Reklamácia

 

Reklamácia nami predaného tovaru je vykonávaná podľa platných zákonov SR.

Všeobecné podmienky reklamácie:

S riešením reklamácií sa môže kupujúci obrátiť buď priamo na servisnú sieť výrobcu, alebo na VITALWELL GROUP s.r.o.

Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať VITALWELL GROUP s.r.o. o zistených závadách.

 

UPOZORNENIE

Všetky infrasauny a sauny sú určené výhradne pre použitie v domácnostiach, v žiadnom prípade nie sú určené pre komerčné používanie.

 

Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jedným z nasledujúcich možností:

a) Na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: reklamacie@infrasauna-shop.sk

b) Na telefónnom čísle +421 774 418 333

c) Poštou na adresu prevádzkovateľa

d) Reklamačným formulárom výrobcu, doručeným na našu adresu - REKLAMACNY-LIST

e) Osobným doručením.

 

Kupujúci je povinný uviesť:

a) Číslo dodávky (podľa predajného dokladu, dodacieho listu alebo faktúry)
b) Čo najvýstižnejší popis závad a ich prejavov